Rok 2017

FOTKY K NÍŽE UVEDENÝM PRACÍM NALEZNETE V GALERII – Brigády 10.11.2017 Západní zeď – omítnutí 3. a 4. slepého okna jemnou omítkou. Jižní cesta na hrad – údržba. 8.11.2017 Sklep Janova hradu – vyzdívání pravé zdi ve vchodu. 4.11.2017 Západní zeď – omítnutí 3. a 4. slepého okna hrubou omítkou. Sklep Janova hradu – vyzdívání pravé zdi…

Rok 2016

14.12.2016 Objekt Janova hradu – vyklizení cihel a ostatního materiálu z místnosti 1.  26.11.2016 Objekt Janova hradu – namontování mříží do východního a jižního vchodu.  24.11.2016 Pozemek pod hradem – zahájení kultivace podrcením pelyňku, bodláků a kopřiv.  24. a 26.11.2016 Jižní nádvoří a zahrada – shrabání a úklid listí. 24.11.2016 Objekt Janova hradu – demontáž…

Rok 2015

30.12.2015 Areál Janova hradu – výroba stolů. 30.12.2015 Areál Janova hradu – úklid spadaného listí. 19.12.2015 Areál Janova hradu – oprava cesty. 16.-18.12.2015 Areál Janova hradu – úklid spadaného listí. 11.12.2015 Zahrada – přeložení řeziva. 5.12.2015 Objekt Janova hradu – dokončení sanace ostění portálu mezi místností 3 a 4. 21.11.2015 Objekt Janova hradu – pokračování…