Rok 2019

27.11.2019 Objekt – podkroví – sanace východní zdi. (20 hod) 23.11.2019 Objekt – sklep – vyklizení suti. (8 hod) Objekt – podkroví -sanace jižní zdi. (14 hod) 20.11.2019 Objekt – sklep – sanace zdí u schodiště. (6 hod) Objekt – podkroví -sanace římsy západní zdi. (7,5 hod) 14.11.2019 Objekt – sklep – sanace schodů –…

Rok 2018

FOTKY K UVEDENÝM PRACÍM NALEZNETE V GALERII – Brigády 13.12.2018 Objekt – místnost 3 – 1.patro – dokončení pokládky podlahy. (7 hod) 8.12.2018 Objekt – místnost 3 – 1.patro – dokončení poklopu v prostupu v podlaze, pokládka podlahy, úklid. (12 hod) Objekt – místnost 4 – montáž konstrukce a střechy provizorní stříšky. (12 hod) 6.12.2018…

Rok 2017

FOTKY K NÍŽE UVEDENÝM PRACÍM NALEZNETE V GALERII – Brigády 28.12.2017 Jižní nádvoří – vyčištění a oprava ohnišť, zasypání bláta pod houpačkou štěrkem. 16.12.2017 Místnost 2 – vykopání 4 jam pro patky sloupků zastřešení, vybetonování 2 jam. 12.12.2017 Louka pod hradem – obnovení pachu na ohradníku. 24.11.2017 Louka pod hradem – zahrabání rozrytých míst od…

Rok 2016

14.12.2016 Objekt Janova hradu – vyklizení cihel a ostatního materiálu z místnosti 1.  26.11.2016 Objekt Janova hradu – namontování mříží do východního a jižního vchodu.  24.11.2016 Pozemek pod hradem – zahájení kultivace podrcením pelyňku, bodláků a kopřiv.  24. a 26.11.2016 Jižní nádvoří a zahrada – shrabání a úklid listí. 24.11.2016 Objekt Janova hradu – demontáž…

Rok 2015

30.12.2015 Areál Janova hradu – výroba stolů. 30.12.2015 Areál Janova hradu – úklid spadaného listí. 19.12.2015 Areál Janova hradu – oprava cesty. 16.-18.12.2015 Areál Janova hradu – úklid spadaného listí. 11.12.2015 Zahrada – přeložení řeziva. 5.12.2015 Objekt Janova hradu – dokončení sanace ostění portálu mezi místností 3 a 4. 21.11.2015 Objekt Janova hradu – pokračování…