Rok 2017

Kategorie: Obnova a údržba

FOTKY K NÍŽE UVEDENÝM PRACÍM NALEZNETE V GALERII – Brigády

28.12.2017

Jižní nádvoří – vyčištění a oprava ohnišť, zasypání bláta pod houpačkou štěrkem.

16.12.2017

Místnost 2 – vykopání 4 jam pro patky sloupků zastřešení, vybetonování 2 jam.

12.12.2017

Louka pod hradem – obnovení pachu na ohradníku.

24.11.2017

Louka pod hradem – zahrabání rozrytých míst od prasat.

23.11.2017

Areál Janova hradu – naložení, odvoz a složení lešení ve Vizovicích.

22.11.2017

Místnost nad sklepem – vých. dveře – zapravení spár mezi zárubní a ostěním.

18.11.2017

Objekt a areál Janova hradu – úklid.

Louka pod hradem – obnovení pachu na ohradníku.

Jižní cesta – údržba.

16.11.2017

Areál Janova hradu – naložení, odvoz a složení lešení ve Vizovicích.

15.11.2017

Západní zeď – demontáž lešení.

Sklep Janova hradu – dokončení pravé zdi ve stupu do sklepa.

11.11.2017

Západní zeď – 3. a 4. slepého okno – vyhlazení jemné omítky.

10.11.2017

Západní zeď – omítnutí 3. a 4. slepého okna jemnou omítkou.

Jižní cesta na hrad – údržba.

8.11.2017

Sklep Janova hradu – vyzdívání pravé zdi ve vchodu.

4.11.2017

Západní zeď – omítnutí 3. a 4. slepého okna hrubou omítkou.

Sklep Janova hradu – vyzdívání pravé zdi ve vchodu.

31.10.2017

Louka pod hradem – dotlučení kůlů pro pachový ohradník, nanesení pěny a pachu.

28.10.2017

Západní zeď – zakonzervování koruny nad „gotickým“ oknem

Sklep Janova hradu – vyzdívání pravé zdi ve vchodu.

Místnost nad sklepem – osazení východních dveří.

27.10.2017

Louka pod hradem – výroba a natlučení kůlů pro pachový ohradník.

21.10.2017

Sklep Janova Hradu – vyzdívání pravé zdi ve vchodu.

18.10.2017

Západní zeď Janova hradu – dokončení konzervace koruny.

13.10.2017

Západní zeď Janova hradu – pokračování v sanaci zdi a konzervaci koruny.

9.10.2017

Západní zeď Janova hradu – pokračování v sanaci zdi.

5.10.2017

Západní zeď Janova hradu – pokračování v sanaci zdi.

30.9.2017

Jižní zeď 1 Janova hradu – dokončení sanace a zakonzervování koruny.

27.9.2017

Jižní zeď 1 Janova hradu – pokračování v sanaci.

27.9.2017

Západní zeď Janova hradu – pokračování v sanaci zdi nad „gotickým“ oknem.

27.9.2017

Louka pod hradem – zasetí trávy na zbytku louky.

11.9.2017

Západní zeď Janova hradu – pokračování v sanaci zdi nad „gotickým“ oknem.

11.9.2017

Louka pod hradem – zasetí trávy na druhé čtvrtině.

8.9.2017

Mez pod jižním nádvořím – sběr a odvoz kamení.

6.9.2017

Louka pod hradem – odvoz drobného kamení do jižní cesty.

5.9.2017

Západní zeď Janova hradu – pokračování v sanaci zdi nad „gotickým“ oknem.

2.9.2017

Louka pod hradem – úklid drobného kamení.

2.9.2017

Západní zeď Janova hradu – sanace koruny pilíře.

1.9.2017

Západní zeď Janova hradu – sanace klenby slepého okna.

31.8.2017

Louka pod hradem – úklid drobného kamení.

30.8.2017

Západní zeď Janova hradu – sanace slepého okna.

30.8.2017

Jižní zeď Janova hradu – pokračování v sanaci zbytků 1. jižní zdi.

30.8.2017

Louka pod hradem – úklid drobného kamení.

26.8.2017

Louka pod hradem – úklid drobného kamení.

24.8.2017

Jižní zeď Janova hradu – pokračování v sanaci zbytků 1. jižní zdi.

17.8.2017

Jižní zeď Janova hradu – pokračování v sanaci zbytků 1. jižní zdi.

16.8.2017

Louka pod hradem – vláčení a sběr kamení.

15.8.2017

Louka pod hradem – vláčení.

13.8.2017

Louka pod hradem – vláčení.

11.8.2017

Západní zeď Janova hradu – sanace parapetu „gotického“ okna.

2.8.2017

Západní zeď Janova hradu – pokračování v sanaci zdi v prostoru „gotického“ okna.

29.7.2017

Vnitřní zdi Janova hradu – pokračování v sanaci zdi mezi místností 1 a 2.

29.7.2017

Západní zeď Janova hradu – pokračování v sanaci zdi nad „gotickým“ oknem.

28.7.2017

Západní zeď Janova hradu – pokračování v sanaci zdi v prostoru „gotického“ okna.

28.7.2017

Louka pod hradem – orba.

15.7.2017

Jižní zeď Janova hradu – vyklizení cihel od zdi.

13.7.2017

Západní zeď Janova hradu – pokračování v sanaci zdi v prostoru „gotického“ okna.

8.7.2017

Západní zeď Janova hradu – dokončení malby erbu Gollenů.

6.7.2017

Západní zeď Janova hradu – pokračování v sanaci zdi.

4.7.2017

Louka pod hradem – mulčování.

3.7.2017

Západní zeď Janova hradu – pokračování v sanaci zdi v prostoru „gotického“ okna.

3.7.2017

Severní nádvoří – úklid cihel. 

1.7.2017

Západní zeď Janova hradu – zahájení malby erbu Gollenů ve slepém okně.

29.6.2017

Vnitřní zdivo Janova hradu – pokračování v sanaci zdi mezi místností 1 a 2. 

24.6.2017

Západní zeď Janova hradu – pokračování v sanaci „gotického“ okna.

21.6.2017

Západní zeď Janova hradu – pokračování v sanaci „gotického“ okna.

15.6.2017

Objekt Janova hradu – pokračování v sanaci „gotického“ okna v západní zdi.

12.6.2017

Objekt Janova hradu – pokračování v sanaci „gotického“ okna v západní zdi.

8.6.2017

Objekt Janova hradu – zhotovení konstrukce pro šalování klenby „gotického“ okna.

2.6.2017

Objekt Janova hradu – pokračování v sanaci zbytků západní zdi.

27.5.2017

Objekt Janova hradu – pokračování v sanaci zbytků západní zdi.

20.5.2017

Pozemek pod hradem – pokračování v kultivaci.

19.5.2017

Objekt Janova hradu – dokončení sanace omítky slepého lomeného okna v západní zdi.

19.5.2017

Objekt Janova hradu – zahájení sanace zbytků západní zdi. 

15.5.2017

Severní nádvoří a pozemek pod hradem – pokračování v kultivaci. 

12.5.2017

Objekt Janova hradu – zahájení sanace zbytků 1. jižní zdi.

10.5.2017

Jižní cesta na hrad – údržba.

10.5.2017

Objekt Janova hradu – pokračování v sanaci zdi mezi místností 1 a 2.

8.5.2017

Cesta pod hradem – zasypávání děr.

8.5.2017

Objekt Janova hradu – sanace omítky slepého lomeného okna v západní zdi.

6.5.2017

Objekt Janova hradu – pokračování v sanaci „gotického“ okna v západní zdi.

6.5.2017

Jižní cesta na hrad – údržba.

6.5.2017

Severní nádvoří a prostor pod hradem úklid kamení a cihel. 

6.5.2917

Objekt Janova hradu – vyčištění soklu v západní zdi.

25.4.2017

Objekt Janova hradu – pokračování v sanaci „gotického“ okna v západní zdi.

25.4.2017

Objekt Janova hradu – pokračování v sanaci zdi mezi místností 1 a 2.

25.4.2017

Jižní cesta na hrad – údržba.

10.4.2017

Jižní cesta na hrad – údržba.

10.4.2017

Objekt Janova hradu – zahájení sanace „gotického“ okna v západní zdi. 

6.4.2017

Cesta na hradě – údržba.

6.4.2017

Objekt Janova hradu – pokračování v sanaci zdi mezi místností 1 a 2.

4.4.2017

Objekt Janova hradu – pokračování v sanaci zdi mezi místností 1 a 2.

1.4.2017

Objekt Janova hradu – pokračování v konzervaci koruny západní zdi a sanaci zdi mezi místností 1 a 4.

23.3.2017

Jižní cesta na hrad – údržba.