Návštěvní řád areálu Janova hradu

Kategorie: Aktuality

Majitelem Prokopovského dvora- Janova hradu je  Město Vizovice.

Spolek Janův hrad Vizovice provádí pro Město Vizovice opravy a údržby objektu a přilehlých pozemků.

 • Návštěvník je povinen:
 1. Dodržovat ustanovení návštěvního řádu
 • Návštěvníkům je v areálu zakázáno:
 1. Lézt na zdivo objektu zříceniny, studnu a na stavební a jiné konstrukce.
 2. Poškozovat zdivo, studnu, stavební a jiné konstrukce.
 3. Odhazovat odpadky a zanechávat je v areálu.
 4. Vstupovat do prostorů, kde probíhají stavební práce a kde je nebezpečí zřícení zdiva.
 5. Vjíždět do areálu motorovými vozidly.
 6. Rozdělávat oheň. (Rozdělávání ohně je v rozporu se Zákonem o lesíchč.289/1995, § 20, odstavec 2: „Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.“)
 7. Stanovat v areálu.
 8. Tábořit v areálu bez vědomí spolku. Kontakt: info@januvhradvizovice.cz
 9. S pomocí detektoru kovů hledat a vyzvedávat ze země historické artefakty.
 • Majitel pozemků Město Vizovice a Spolek nezodpovídají za škody, ke kterým by došlo v důsledku nedodržení Návštěvního řádu areálu Janova hradu.
 • Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci či osoby, se kterými areál navštívili.
 • Užívání herních prvků je na vlastní nebezpečí. Děti do 15 let mohou herní prvky užívat jen pod dohledem zákonného zástupce či dospělé osoby, se kterou areál navštívili.

                                                                               Spolek Janův hrad Vizovice