Rok 2021

Kategorie: Obnova a údržba

12.1.2021

Přístřešek – rozšíření – montáž střešních trámků (14 hod)

14.1.2021

Přístřešek – rozšíření – montáž střešních trámků (14 hod)

26.1.2021

Přístřešek – rozšíření – montáž půdních trámků (12,5 hod)

2.2.2021

Přístřešek – rozšíření – montáž půdních trámků, rámu dveří a okna (16,5 hod)

Jižní nádvoří – úklid nepořádku po výletnících (6 hod)

12.2.2021

Objekt – půda – stavební úpravy (20 hod)

18.2.2021

Objekt – půda – stavební úpravy (14,5 hod)

20.2.2021

Objekt – půda – stavební úpravy (17 hod)

22.2.2021

Přístřešek – rozšíření – Nátěr konstrukce karboliniem (5 hod)

25.2.2021

Objekt – zastřešení – demontáž bednění zábradlí schodiště (1 hod)

26.2.2021

Objekt – půda – stavební úpravy (11,5 hod)

4.3.2021

Severní cesta – zasypání prolákliny kamením (1 hod)

12.3.2021

Severní cesta – zasypání prolákliny kamením (4,5 hod)

Objekt – půda – stavební úpravy (9 hod)

18.3.

Objekt – půda – stavební úpravy (10 hod)