Rok 2019

Kategorie: Obnova a údržba

29.12.2019

Areál – příprava akce „Silvestrovský punč“ (16 hod)

17.12.2019

Objekt – podkroví – sanace východní a jižní zdi. (7 hod)

14.12.2019

Objekt – místnost 3 – úklid, řezání dřeva. (5 hod)

4.12.2019

Dveře do míst. 3 – dovoz a nátěr. (6 hod)

27.11.2019

Objekt – podkroví – sanace východní zdi. (20 hod)

23.11.2019

Objekt – sklep – vyklizení suti. (8 hod)

Objekt – podkroví -sanace jižní zdi. (14 hod)

20.11.2019

Objekt – sklep – sanace zdí u schodiště. (6 hod)

Objekt – podkroví -sanace římsy západní zdi. (7,5 hod)

14.11.2019

Objekt – sklep – sanace schodů – dokončení. (11,5 hod)

9.11.2019

Objekt – sklep – sanace schodů. (15 hod)

Objekt – podkroví – sanace zdiva. (6 hod)

2.11.2019

Objekt – sklep – sanace schodů. (12 hod)

Studna – pokus o opravu čerpadla (10 hod)

30.10.2019

Objekt – sklep – sanace schodů. (16 hod)

26.10.2019

Objekt – sklep; vyhlídka – sanace zdi u schodů; spárování zdi. (21 hod)

25.10.2019

Areál – shrabání a úklid listí na jižním nádvoří a louce u studny. (25 hod)

Severní nádvoří – odklizení suti. (10 hod)

23.10.2019

Sklep – pokračování v sanaci schodů – zhotovení 1,5 schodu. (16,5 hod)

17.10.2019

Sklep – pokračování v sanaci schodů – zhotovení 1,5 schodu. (21,5 hod)

12.10.2019

Objekt – sklep – zhotovení základu pro schody. (26 hod)

9.10.2019

Objekt – místnost 2 – pokládka dlažby na patkách sloupků, dokončení. (12 hod)

3.10.2019

Objekt – místnost 2 – příprava na pokládku dlažby na patkách sloupků. (4 hod)

2.10.2019

Objekt – místnost 2 – spárování dlažby. (13,5 hod)

18.9.2019

Objekt – místnost 2 – spárování dlažby.(18 hod)

4.9.2019

Objekt – zastřešení – dokončení nátěru střechy. (8 hod)

Objekt – sklep – vyklizení suti ze schodiště. (10 hod)

Objekt – východní zdi – sanace u vchodu do míst. 2 a v míst. 1. (10 hod)

31.8.2019

Objekt – místnost 2 – pokládka kamenné dlažby. (8 hod)

Objekt – zastřešení – nátěr střechy. (6 hod)

Objekt – místnost 1, 2, vyhlídka – sanace a spárování zdiva. (8 hod)

28.8.2019

Objekt – místnost 2 – vytrhání plevele a úklid. (8 hod)

Areál – posečení trávy kolem objektu, úklid. (4 hod)

21.8.2019

Objekt – místnost 2 – pokládka kamenné dlažby. (20 hod)

Severní nádvoří – odstraňování suti. (1 hod)

17.5.2019

Objekt – místnost 2 – pokládka kamenné dlažby. (23 hod)

Studna – výměna lanka. (14 hod)

15.8.2019

Objekt – místnost 2 – pokládka kamenné dlažby. (15,5 hod)

3.8.2019

Objekt – místnost 2 – příprava na pokládku kamenné dlažby. (14 hod)

31.7.2019

Objekt – místnost 2 – pokládka půdovek. (14 hod)

Objekt – sklep – opravy zdiva a schodů ve vstupu do sklepa. (5 hod)

24.7.2019

Objekt – místnost 2 – pokládka dlažby-půdovek. (10 hod)

Louka pod hradem – shrabání posečené trávy. (18 hod)

17.7.2019

Objekt – místnost 2 – příprava na pokládku dlažby-půdovek. (13 hod)

10.7.2019

Objekt – místnost 2 – pokládka dlažby-půdovek. (6 hod)

Objekt – sklep – odtěžení zeminy a pokládka kamenné dlažby pod schody ve sklepě. (16 hod)

4.7.2019

Objekt – místnost 2 – pokládka dlažby-půdovek. (4 hod)

1.7.2019

Objekt – místnost 2 – pokládka dlažby-půdovek. (15 hod)

29.6.2019

Vyhlídka – dokončení nátěru podhledu střechy schodiště. (8 hod)

26.6.2019

Objekt – sklep – odtěžení zeminy pod schody ve sklepě. (5 hod)

Objekt – místnost 2 – pokládka dlažby-půdovek. (5 hod)

Objekt – vchod do sklepa – sanace zdiva. (10 hod)

22.6.2019

Objekt – sklep – sanace části schodů (9 hod)

Vyhlídka – dokončení nátěru podhledu střechy. (7 hod)

19.6.2019

Objekt – místnost 2 – sanace části podlahy (24 hod)

Objekt – sklep – sanace části schodů (13,5hod)

15.6.2019

Vyhlídka – nátěr podhledu střechy. (16 hod)

14.9.2019

Vyhlídka – nátěr schodů. (2,5hod)

12.6.2019

Vyhlídka – nátěr podlahy a schodů. (3 hod)

Objekt – místnost 2 – opravy zdiva. (17 hod)

10.6.2019

Objekt – zastřešení – nátěry dřevěných konstrukcí (3,5 hod)

Infotabule – nátěr šindele. (3,5 hod)

Vyhlídka – umytí podlahy a schodů. (3,5 hod)

9.6.2019

Louka se studnou – posečení trávy.

6.6.2019

Objekt – zastřešení – nátěry dřevěných konstrukcí. (8 hod)

30.5.2019

Objekt – místnost 2 – sanace zdiva. (20 hod)

Areál – „dřevostavba“ – úpravy. (5 hod)

24.5.2019

Infotabule – pokládka šindele na střechu. (9 hod)

Objekt – severní zeď – opravy zdi. (10,5 hod)

18.5.2019

Infotabule – pokládka šindele na střechu. (9 hod)

Objekt – východní zeď – opravy zdi u vstupu. (9 hod)

17.5.2019 „Dobrovolnický den Provident“

Jižní nádvoří – zhotovení dřevěných schodů na louku pod hradem. (21 hod)

Objekt – zastřešení – nátěry dřevěných konstrukcí. (58 hod)

8.5.2019

Infotabule – montáž tabule, nátěr. (11 hod)

Objekt – okno v místnosti 4 – zazdění mříže, oprava ostění a parapetu. (18 hod)

1.5.2019

Zeď s infotabulí – dokončení sanace a pokračování ve stavbě infotabule. (18 hod)

Objekt – vých.zeď – vsazení mříže do oválného okna a oprava zdiva. (9 hod)

27.4.2019

Zeď s infotabulí – pokračování v sanaci a zahájení stavby infotabule. (24 hod)

27.4.2019

Zeď s infotabulí – pokračování v sanaci. (19 hod)

18.4.2019

Zeď s infotabulí – pokračování v sanaci. (18 hod)

12.4.2019

Zastřešení – úprava střechy u komína – oplechovávání, nátěr. (9 hod)

Areál – „dřevostavba“. (9 hod)

8.4.2019

Zeď s infotabulí – pokračování v sanaci. (20,5 hod)

Areál – „dřevostavba“. (2 hod)

3.4.2019

Zeď s infotabulí – pokračování v sanaci. (12 hod)

Areál – „dřevostavba“. (12 hod)

30.3.2019

Zeď s infotabulí – zahájení sanace. (30 hod)

Zastřešení – úpravy – dokončování dřevěných konstrukcí. (20 hod)

27.3.2019

Zeď s infotabulí – zbourání. (9 hod)

22.3.2019

Areál – „dřevostavba“. (17 hod)

19.3.2019

Areál – „dřevostavba“. (13,5 hod)

7.3.2019

Areál – „dřevostavba“. (30,5 hod)

7.2.2019

Místnost 2 – montáž zábradlí. (18,5 hod)

27.2.2019

Místnost 2 – vyklizení řeziva od sv. Kryštova do místnosti 4. (13,5 hod)

12.1.2019

Místnost 1 a 2 – vyklizení sněhu. (10,5 hod)