Rok 2018

Kategorie: Obnova a údržba

FOTKY K UVEDENÝM PRACÍM NALEZNETE V GALERII – Brigády

13.12.2018

Objekt – místnost 3 – 1.patro – dokončení pokládky podlahy. (7 hod)

8.12.2018

Objekt – místnost 3 – 1.patro – dokončení poklopu v prostupu v podlaze, pokládka podlahy, úklid. (12 hod)

Objekt – místnost 4 – montáž konstrukce a střechy provizorní stříšky. (12 hod)

6.12.2018

Louka pod hradem – obnovení nástřiku pachu na pachovém ohradníku proti prasatům. (1 hod)

4.12.2018

Objekt – místnost 3 – 1.patro – zhotovení poklopu v prostupu v podlaze, pokládka podlahy, úklid. (24 hod)

Objekt – místnost 4 – montáž konstrukce provizorní stříšky. (4 hod)

30.12.2018

Objekt – místnost 4 – montáž konstrukce provizorní stříšky. (5 hod)

29.11.2018

Objekt – místnost 3 – 1.patro – zhotovení prostupu v podlaze. (16,5 hod)

24.11.2018

Objekt – místnost 3 – 1.patro – položení 5m2 podlahy. (9,5 hod)

Objekt – místnost 1 a 2 – úklid (3,5 hod)

Objekt – místnost 3 – úprava dveří (5 hod)

23.11.2018

Areál – odvoz sochy svatého Kryštofa na hrad

21.11.2018

Objekt – místnost 3 – 1.patro – položení 10m2 podlahy. (17,5 hod)

20.11.2018

Objekt – 1.patro – nátěr latí, trámků a podlahy Lignostopem.(11 hod) 

Objekt – místnost 4 – montáž mříže do okna u krbu. (2 hod)

17.11.2018

Objekt – místnost 3 – 1.patro – položení 10m2 podlahy. (17 hod)

Jižní nádvoří – shrabání listí. (4 hod)

15.11.2018

Objekt – místnost 3, 1.patro – úklid a příprava řeziva na pokládku podlahy (natírání Lignostopem). (17 hod)

13.11.2018

Objekt – míst. 3 – opravy zdiva, zapravení ostění okna s mříží; míst. 4 – montáž okna; vyhlídka úklid lešení (17,5 hod)

Areál – dokončení úklidu listí z travnaté plochy se studnou.

9.11.2018

Objekt – komín – demontáž lešení, míst. 3 – oprava zdiva, montáž mříže do okna, úklid (26,5 hod)

7.11.2018

Areál – úklid listí z druhé 1/2 travnaté plochy se studnou. (2 hod)

Objekt – komín – montáž stupů, míst. 3 – opravy zdiva, montáž lišty na sev. dveře, úklid. (18,5 hod)

6.11.2018

Areál – úklid listí z 1/2 travnaté plochy se studnou. (5,5 hod)

3.11.2018

Objekt – západní zeď – vyzdívání u komína. (9 hod)

Místnost 3 – montáž okna, zapravení ostění u futer východních dveří. (7,5 hod)

30.10.2018

Místnost 3 – oprava zdiva, vyrobení regálu, úklid. (34 hod)

26.10.2018

Místnost 3 – oprava zdiva. (15 hod)

Zastřešení – montáž okénka. (1 hod)

Areál – shrabání a úklid listí. (1 hod)

Místnost 4 – montáž krytu do krbu. (2 hod)

21.10.2018

Jižní nádvoří – shrabání listí, vysetí trávy. (4 hod)

20.10.2018

Místnost 3 – oprava zdiva. (16 hod)

Jižní nádvoří – shrabání listí. (3 hod)

16.10.2018

Místnost 3 – oprava zdiva. (12 hod)

Místnost 1 – oprava dlažby. (5 hod)

Místnost 4 – úprava krbu. (6 hod)

13.10.2018

Východní zeď – vyzdívání u komína. (13 hod)

12.10.2018 (50 hod)

Místnost 3 – otloukání omítky.

Místnost 1 – úklid a doplňování plochých kamenů v dlažbě.

Jižní nádvoří – vyrovnání terénu u jižní zdi a vyrobení 1 lavice k ohništi.

Místnost 2 – vyčištění vstupu do sklepa.

10.10.2018

 Místnost 3 – opravy zdiva. (17,5 hod

Západní zeď – vyzdívání u komína. (5 hod)

Jižní nádvoří – vých.  a jižní zídka – nátěr zpevňovačem. (2 hod)

6.10.2018

Objekt – komín – nátěr zpevňovačem, přemontování jímače hromosvodu. (10 hod)

3.10.2018

Objekt – místnost 3 – opravy zdiva, zazdění otvoru nad severními dveřmi, odstraňování omítky. (31 hod)

26.9.2018

Objekt – komín – montáž lapače jisker, zhotovení zaústění v míst. 3. (16 hod)

Nádvoří jih – úprava terénu u východní zídky a vysetí trávy. (2 hod)

22.9.2018

Objekt – komín – zdění – dokončení. (12 hod)

20.8.2018

Objekt – komín – zdění. (21,5 hod)

18.9.2018

Objekt – komín – zdění. (17 hod)

15.9.2018

Objekt – komín – zdění. (21 hod)

12.9.2018

Objekt – komín – zdění. (21 hod)

10.9.2018

Jižní nádvoří – vyzdívání zídky u 2. ohniště – dokončení. (11,5hod)

8.9.2018

Objekt – postavení lešení ke komínu. (14 hod)

Objekt – místnost 3 – odstranění uvolněné omítky (2 hod)

Jižní nádvoří – úklid části kamení od 2. ohniště. (1,5 hod)

6.9.2018

Jižní nádvoří – vyzdívání zídky u 2. ohniště. (9,5hod)

3.9.2018

Objekt – místnost 3 –  zhotovení části podlahy. (10 hod)

Jižní nádvoří – vyzdívání zídky u 2. ohniště. (11 hod)

27.8.2018

Objekt – místnost 3 –  zhotovení části podlahy. (20 hod)

23.8.2018

Jižní nádvoří – vyzdívání zídky u 2. ohniště. (18,5 hod)

20.8.2018

Jižní nádvoří – vyzdívání zídky u 2. ohniště, vyčištění ohnišť, přesunutí skládky kamení od zídky, výroba 2 lavic. (29 hod)

15.8.2018

Jižní nádvoří – pořezání a uložení části dřeva z padlého stromu, výroba lavice k ohništi. (10 hod)

13.8.2018

Objekt – místnost 3 – příprava na zhotovení podlahy. (6 hod)

Objekt – místnost 1 – sanace zdi pod pravým oknem. (12 hod)

11.8.2018

Objekt – místnost 3 – příprava na zhotovení podlahy. (12 hod)

7.8.2018

Objekt – místnost 3 – příprava na zhotovení podlahy. (19.5 hod)

30.7.2018

Objekt – východní zeď – pravé okno – zazdění mříže, sanace zdi pod oknem v místnosti 1. (25,5 hod)

28.7.2018

Jižní nádvoří – odklizení sraženého stromu bleskem. (12 hod)

Objekt – konzervace koruny zdi mezi místností 1 a 4. (13,5 hod)

25.7.2018

Objekt – vyzdění levého vnitřního rohu pod levým oknem. (3 hod)

Objekt – místnost 3 – úklid, místnost 2 vyklizení řeziva. (18 hod)

Jižní nádvoří – úklid kamení. (2 hod)

21.7.2018

Objekt – místnost 2 – sanace zdi mezi místností 2 a 1. (13 hod)

16.7.2018

Objekt – dokončení zazdění mříže do levého okna ve východní zdi. (12 hod)

Objekt – jižní zeď – odklízení suti a spárování. (6 hod)

6.7.2018

Objekt – osazení mříže do levého okna ve východní zdi. (31,5 hod)

Areál – úklid u ohniště. Objekt – odstraňování trávy z podlahy místnosti 1. (1 hod)

2.7.2018

Objekt – – 1 jižní zeď – odklízení zbytku sutě a spárování zdiva. (13 hod)

Areál – úklid kamení z meze nad spodní loukou – Naděje Vizovice. (13 hod)

30.9.2018

Objekt – místnost 2 – sanace zdi mezi místností 2 a 1. (15 hod)

29.6.2018

Objekt – východní zeď – konzervace koruny nad oválným oknem. (9 hod)

27.6.2018

Objekt – místnost 2 – sanace zdi mezi místností 2 a 3, sanace zdi mezi místností 2 a 1. (10 hod)

23.6.2018

Objekt – místnost nad sklepem – sanace východní zdi. (9 hod)

20.6.2018

Mez nad spodní loukou – posečení kopřiv a bodláků. (3 hod)

19.6.2018

Objekt – vých zeď – sanace levého okna. (21 hod)

18.6.2018

Louka pod hradem – shrabání posečené trávy. (16 hod)

16.6.2018

Louka nad hradem – shrabání posečené trávy. (8 hod)

15.6.2018

Objekt – místnost 2 – sanace vých. zdi nad oválným oknem. (12 hod)

14.6.2018

Objekt – vých zeď – sanace pravého okna. (17,5 hod)

8.6.2018

Objekt – místnost  3 – sanace zdiva východní zdi. (16 hod)

6.6.2018

Objekt – vých. zeď 2. vstup – vyzdívání pravého ostění. (9 hod)

Objekt – místnost  3 – sanace zdiva východní zdi. (10,5 hod)

1.6.2018

Jižní nádvoří – odklizení suti od jižní zdi objektu. (33 hod)

31.5.2018

Objekt – vých. zeď 2. vstup – vyzdívání pravého ostění. (21 hod)

28.5.2018

Zastřešení – montáž zábradlí k příkrému schodišti na vyhlídku. (6 hod)

26.5.2018

Objekt – místnost 1 a 2 – sanace vých. zdi nad oválným oknem a sanace zdi mezi míst. 1 a 2. (20 hod)

22.5.2018

Objekt – vých. zeď 2. vstup – odklizení suti a zahájení vyzdívání pravého ostění. (26 hod)

16.5.2018

Areál – posečení meze mezi loukou a jižním a severním nádvořím. (7 hod)

14.5.2018

Louka pod hradem – shrabání posečené trávy.(12,5 hod)

11.5.2018

Objekt – úklid u jižní zdi a v místnostech 1 a 2. (24 hod)

8.5.2018

Zastřešení –  dokončení šroubování podlahy. (2,5 hod)

7.5.2018

Zastřešení –  šroubování podlahy. (2,5 hod)

5.5.2018

Severní nádvoří – pokládka potrubí odpadu dešťové vody, zasypání kanálů. (16,5 hod) 

4.5.2018

Místnost 2 – zasypání kanálu s odpady dešťové vody (6 hod)

Jižní zeď – sanace zdiva )7,5 hod)

3.5.2018

Vyhlídka – přišroubování části podlahy (2 hod)

2.5.2018

Schody na vyhlídku – montáž pravého bednění (2 hod)

27.4.2018

Jižní zdi – sanace svislého zdiva (13 hod).

24.4.2018

Zastřešení – vkopání kanálku a montáž odpadního potrubí svodů dešťové vody (13 hod).

Místnost 1 – úklid kamení a hlíny (5 hod)

23.4.2018

Schody na vyhlídku – demontáž pravého bednění (2,5 hod)

21.4.2018

Místnost 3 – sanace zdiva východní zdi (13 hod)

Vyhlídka – přišroubování části podlahy a nášlapů schodiště (10 hod)

20.4.2018

Místnost 2 – sanace východní zdi u vstupu do sklepa (9 hod).

Místnost 3 – sanace klenby nad východním vchodem (6,5 hod)

19.4.2018

Jižní cesta – oprava (1 hod)

18.4.2018

Jižní cesta – oprava (2 hod)

14.4.2018

Místnost 2 – proražení otvoru v severní zdi pro odpad dešťové vody (7 hod).

Místnost 3 – sanace klenby nad východním vchodem (9 hod).

12.4.2018

Zastřešení – příprava prostoru pod podlahou vyhlídky pro klempíře (4,5 hod).

7.4.2018

Objekt – montáž hromosvodu (20 hod)

6.4.2018

Místnost 2  – oprava východní zdi s oválným oknem(31 hod).

5.4.2018

Jižní cesta – oprava (3,5 hod)

1.4.2018

Místnost 2  – oprava východní zdi (17 hod).

1.4.2018

Místnost 3 – dozdívání východní zdi (10 hod).

31.3.2018

Objekt – dovoz 0,5m3 potěráku (4,5 hod).

30.3.2018

Místnost 3 – dozdívání východní zdi (12 hod)

29.3.2018

Místnost 2 – oprava zdi s oválným oknem (13,5 hod).

28.3.2018

Severní cesta – zasypání vyjetých kolejí v délce 15m (6hod).

28.3.2018.

Objekt – složení 0,8m3 latí 5×4 (2hod).

28.3.2018

Místnost 2 – postavení lešení (2hod).

26.3.2018

Severní cesta – zasypání vyjetých kolejí v délce 15m (5hod).

25.4.2018

Zahrada – shrabání listí (7hod).

24.3.2018

Místnost 3 – úklid (10,5hod).

Místnost 2 – oprava východní zdi (9hod).

Severní nádvoří – přestěhování řeziva (4hod).

Jižní nádvoří – odkopávání a odvoz zeminy od jižní zdi (4hod).

Zahrada – hrabání listí (3,5hod).

23.3.2018

Severní nádvoří – dokončení úklidu hoblin (5 hod)

21.3.2018

Objekt – dovoz 0,5m3 potěráku a 850 kg malty (6 hod).

20.3.2018

Severní nádvoří – úklid hoblin (5 hod)

17.3.2018

Místnost 3 – demontáž provizorní střechy (12 hod)

15.3.2018

Jižní cesta – zasypávání vyjetých kolejí od jižního nádvoří dolů v délce 20 m (12 hod).

13.3.2018

Jižní cesta – zasypávání vyjetých kolejí od jižního nádvoří dolů v délce 30 m (10,5 hod).

12.3.2018

Louka – obnovení pachu na ohradníku (1 hod).

10.3.2018

Prostor u východní zdi objektu – úklid odřezků a hoblin (13 hod).

6.3.2018

Prostor u východní zdi objektu – úklid řeziva a hoblin (3 hod).

2.3.2018

Místnost 2 – úklid (2 hod).

26.2.2018

Severní nádvoří – složení 3 m³ řeziva (1 valník) pro stavbu zastřešení (4,5 hod).

17.2.2018

Severní nádvoří – složení 3 m³ řeziva (1 valník) pro stavbu zastřešení (9 hod).

27.1.2018

Severní nádvoří – složení 14 m³ řeziva (2 valníky) pro stavbu zastřešení (21 hod).

Místnost 2 – demontáž provizorní střechy nad vchodem do sklepa (4 hod).

Louka – obnovení pachu na ohradníku (1 hod).

9.1.2018

Jižní cesta – vysypávání zatáčky na rozcestí štěrkem (0,5 hod).

8.1.2018

Jižní cesta – vysypávání zatáčky na rozcestí štěrkem (1 hod).

6.1.2018

Místnost 2 – zabetonování 2 patek pro sloupky zastřešení (9 hod).

Cesta na hradě – vysypávání kamením (7 hod).

5.1.2018

Jižní cesta – úklid bláta od hradu k rozcestí (4,5 hod).

4.1.2018

Louka pod hradem – obnovení pachu na ohradníku (1 hod).