Rok 2015

Kategorie: Obnova a údržba

30.12.2015

Areál Janova hradu – výroba stolů.

30.12.2015

Areál Janova hradu – úklid spadaného listí.

19.12.2015

Areál Janova hradu – oprava cesty.

16.-18.12.2015

Areál Janova hradu – úklid spadaného listí.

11.12.2015

Zahrada – přeložení řeziva.

5.12.2015

Objekt Janova hradu – dokončení sanace ostění portálu mezi místností 3 a 4.

21.11.2015

Objekt Janova hradu – pokračování v montáži stříšky nad novou klenbou.

19.11.2015

Objekt Janova hradu – dokončení stavby krbu na základech rozpadlé pece.

17.11.2015

Objekt Janova hradu – pokračování ve stavbě krbu na základech rozpadlé pece.

17.11.2015

Objekt Janova hradu – pokračování v montáži stříšky nad novou klenbou.

17.11.2015

Objekt Janova hradu – demontáž lešení u komína.

14.11.2015

Objekt Janova hradu – zahájení sanace zdiva nad 2.oknem místnosti 1.

14.11.2015

Objekt Janova hradu – pokračování ve stavbě krbu na základech rozpadlé pece.

14.11.2015

Objekt Janova hradu – pokračování v montáži stříšky nad novou klenbou.

12.11.2015

Objekt Janova hradu – vyzdění klenby 2.okna místnosti 1.

10.11.2015

Objekt Janova hradu – zhotovení šalování pro vyzdění klenby 2.okna místnosti 1.

7.11.2015

Objekt Janova hradu – pokračování ve stavbě krbu na základech rozpadlé pece.

7.11.2015

Objekt Janova hradu – zahájení montáže stříšky nad novou klenbou.

6.11.2015

Objekt Janova hradu – natírání desek pro stříšku nad novou klenbou.

5.11.2015

Objekt Janova hradu – provizorní „zasklení“ 2 oken v západní zdi.

3.11.2015

Objekt Janova hradu – dokončení konzervace koruny jižní zdi.

2.11.2015

Objekt Janova hradu – dokončení sanace komína.

2.11.2015

Objekt Janova hradu – pokračování v sanaci a konzervaci východní zdi.

31.10.2015

Objekt Janova hradu – pokračování v sanaci a konzervaci východní a severní zdi.

31.10.2015

Severní nádvoří – pokračování v odklízení suti.

31.10.2015

Objekt Janova hradu – vyklízení suti vzniklé při sanačních pracích.