Aktuality

Zpráva o činnosti Spolku Janův hrad Vizovice v roce 2016

V roce 2016 pokračovali členové Spolku Janův hrad Vizovice v realizaci „ Projektu statického zajištění, konzervace a revitalizace Prokopovského dvora – Janova hradu“ na základě „Příkazní smlouvy“ uzavřené v r.2013 s majitelem objektu a pozemků městem Vizovice.  Smlouvou se spolek zavázal k základní údržbě objektu Prokopovského dvora č.p. 450 na p.č.st. 783 (zastavěná plocha a nádvoří o…

Vystoupení SHŠ Conducti, SHŠ Valmont a hudební skupiny PanGates

Spolek Janův hrad Vizovice zorganizoval 13.5.2017 na Janově hradě první letošní kulturní akci a to vystoupení SHŠ Conducti, SHŠ Valmont a hudební skupiny PanGates. Občerstvení zajišťoval Martin Ševčík. Fotky z akce na: https://januvhradvizovice.cz/galerie/akce/

Silvestrovský punč na Janově hradě 2016

Třetí ročník akce „Silvestrovský punč na Janově hradě“ se opět vydařil. Nádherné zimní počasí a výborná nálada návštěvníků navodila příjemnou atmosféru posledního dne roku 2016 na Janově hradě. O občerstvení pro návštěvníky se postaral Antonín Tlusťák ml. s podporou členů a příznivců Spolku Janův hrad, společnosti R. Jelínek a.s., Vinotéky u zámku Vizovice, Řeznictví Singer Lhotsko a Martina…