OČANSKÉ SDRUŽENÍ JANŮV HRAD VIZOVICE

Kategorie: Aktuality

V srpnu 2013 požádali nejaktivnější příznivci Janova hradu ve Vizovicích Ministerstvo vnitra o zaregistrování „Občanského sdružení Janův hrad Vizovice“, jehož jedinou aktivitou bude práce na „Projektu statického zajištění, konzervace a revitalizace zříceniny Janova hradu ve Vizovicích“.

Začátkem září 2013 zaslalo MV přípravnému výboru potvrzení o registraci Občanského sdružení Janův hrad Vizovice (zkratka OsJhV) a o přidělení IČO. V polovině října se konala ustavující valná hromada sdružení, na které bylo zvoleno organizačního jádro ve složení Jiří Gerych, Josef Husek, Přemysl Kopečný, Richard Kučera a Antonín Tlusťák.