Zpráva o činnosti Spolku Janův hrad Vizovice v roce 2019

Kategorie: Aktuality

V roce 2019 pokračovali členové Spolku Janův hrad Vizovice v realizaci „ Projektu statického zajištění, konzervace a revitalizace Prokopovského dvora – Janova hradu“ na základě „Příkazní smlouvy“ uzavřené v r.2013 s majitelem objektu a pozemků městem Vizovice.  Smlouvou se spolek zavázal k základní údržbě objektu Prokopovského dvora č.p. 450 na p.č.st. 783 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1190m2) včetně přilehlých pozemků 4856/2 (trvalý travní porost o výměře 48m2) a 4857 (zahrada o výměře 1251m2) a studny na p.č. 4857 a to bez nároku na odměnu.

V roce 2019 členové spolku a příznivci v rámci projektu a příkazní smlouvy prováděli:

 1. stavebně – konzervační práce na svislém zdivu objektu zříceniny (spárování zdiva západní zdi na vyhlídce, sanace zdiva východní zdi),
 2. montáž zábradlí u vstupu do sklepa,
 3. nátěr konstrukce zastřešení a střech nátěrovou hmotou karbolineum,
 4. vydláždění podlahy v místnosti se vstupem na vyhlídku,
 5. zhotovení schodů vstupu do sklepa,
 6. sanace zbytku východní zdi u jihovýchodního rohu objektu zříceniny,
 7. zhotovení informační tabule,
 8. renovace suchého záchodu,
 9. zhotovení jižních dveří do místnosti na sklepem,
 10. zhotovení schodů z jižního nádvoří a louku pod objektem zříceniny,
 11. údržbu travnatých ploch areálu, úklid spadaného listí
 12. údržbu jižní a severní přístupové cesty.

Při výše uvedených pracích bylo odpracováno celkem 1409 brigádnických hodin, z toho

členové spolku 1263 hodin,

příznivci Janova hradu 146 hodin.

Hodnota odpracovaných hodin v přepočtu na minimální hodinovou mzdu 79,80Kč je 112 438,-Kč. Protože členové spolku prováděli především zednické práce, bylo by objektivnější odpracované hodiny členů násobit minimální hodinovou sazbou pro zednické práce 200,-Kč, což je 252 600,-Kč.

Celkové finanční náklady na realizaci projektu v roce 2019 činily 121 153,-Kč.

Byly kryty z dotace města Vizovice 75 000,-Kč a z finančních darů 62 230,-.

Kromě finančních darů poskytli příznivci Janova hradu a členové spolku zdarma materiál v hodnotě 7 500,-Kč a bezplatné službyv hodnotě 25 058,-Kč (z toho náklady na dopravu materiálu a osob soukromými vozidly členů spolku činily 9258,-Kč).

Vše, co spolek v roce 2019 na Janově hradu udělal, udělal proto, aby

 1. památka (objekt a studna) zůstala zachována pro další generace,
 2. vybudoval atraktivní cíl vycházek Vizovjanů a návštěvníků Vizovic,
 3. zviditelnil region Vizovicka,
 4. mohl být areál využíván veřejností k rekreaci a spolkem k pořádání kulturních akcí a spolkové činnosti.

V roce 2019 se uskutečnily na Janově hradě 3 kulturní a společenské akce:

Podzimní představení Skupiny historického šermu Conducti a hudební skupiny PanGates (zorganizoval spolek Janův hrad),

Kouzelný Janův hrad (zorganizoval DK Vizovice a DDM Zvonek),

Silvestrovský punč na Janově hradě (zorganizoval spolek Janův hrad).

Spolek má pro rok 2020 a následující léta v plánu

 1. pokračovat ve stavebně – konzervačních pracích na objektu zříceniny č.p. 450 na p.č.st. 783,
 2. dokončit nátěr konstrukce zastřešení,
 3. vyrobit a namontovat jižní dveře do místnosti nad sklepem a do místnosti s krbem,
 4. renovaci barokní klenby sklepa v objektu zříceniny č.p. 450 na p.č.st. 783,
 5. vyrobit a namontovat mříž a okno do místnosti s krbem,
 6. dokončit kultivaci severního nádvoří p.č. st.783,
 7. pokračovat v údržbě jižní přístupové cesty,
 8. pokračovat v údržbě areálu Janova hradu včetně přístřešku, studny, stolů a lavic,
 9. zorganizovat 2 kulturní a společenské akce.

Vypracoval: 31.12.2019 předseda Spolku Janův hrad Vizovice Josef Husek