Zpráva o činnosti Spolku Janův hrad Vizovice v roce 2016

Kategorie: Aktuality

V roce 2016 pokračovali členové Spolku Janův hrad Vizovice v realizaci „ Projektu statického zajištění, konzervace a revitalizace Prokopovského dvora – Janova hradu“ na základě „Příkazní smlouvy“ uzavřené v r.2013 s majitelem objektu a pozemků městem Vizovice.  Smlouvou se spolek zavázal k základní údržbě objektu Prokopovského dvora č.p. 450 na p.č.st. 783 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1190m2) včetně přilehlých pozemků 4856/2 (trvalý travní porost  o  výměře 48m2) a 4857 (zahrada o výměře 1251m2)  a studny na p.č. 4857 a to bez nároku na odměnu.

V roce 2016 členové spolku a příznivci v rámci projektu a příkazní smlouvy prováděli

 • Stavebně – konzervační práce na svislém zdivu objektu zříceniny (hotovo 75%),
 • konzervaci horizontálních částí zdiva – zaizolování proti zatékání (hotovo 75%),
 • sanaci komína (hotovo 90%),
 • sanaci klenby sklepa (hotovo 5%),
 • nátěry turistického přístřešku a rumpálu studny,
 • montáž dveří do severního portálu,
 • montáž mříží do východního a jižního portálu,
 • zvelebování okolí „hradu“ – úklid kamení z jižního nádvoří,
 • údržbu travnatých ploch areálu.

 Při výše uvedených pracích bylo odpracováno celkem 1751 brigádnických hodin, z toho

1)      členové spolku 1634 hodin,

2)      příznivci Janova hradu 117 hodin.

 

Vše, co spolek v roce 2016 na Janově hradu udělal, udělal proto, aby

 • památka (objekt a studna) zůstala zachována pro další generace,
 • vybudoval atraktivní cíl vycházek Vizovjanů a návštěvníků Vizovic,
 • zviditelnil region Vizovicka,
 • mohl být areál využíván veřejností k rekreaci a spolkem k pořádání kulturních akcí a spolkové činnosti.

 

V roce 2016 se uskutečnily na Janově hradě 3 kulturní a společenské akce:

 • Strašidelný Janův hrad (zorganizoval DK Vizovice a DDM Zvonek)
 • představení Skupiny historického šermu Conducti (zorganizoval spolek Janův hrad),
 • Silvestrovský punč na Janově hradě (zorganizoval spolek Janův hrad).

 

Spolek má pro následující léta v plánu

 • pokračovat ve stavebně – konzervačních pracích na objektu zříceniny č.p. 450 na p.č.st. 783,
 • renovaci barokní klenby sklepa v objektu zříceniny č.p. 450 na p.č.st. 783,
 • zastřešit místnost nad sklepem v objektu zříceniny č.p. 450 na p.č.st. 783,
 • dokončit kultivaci severního nádvoří p.č. st.783,
 • zkultivovat pozemek pod objektem zříceniny 4856/1 – udělat z něj opět „trvalý travní porost“,
 • v roce 2016 zorganizovat 2 kulturní a společenské akce.

 

Plán není možné realizovat bez finančních příspěvků dárců viz https://januvhradvizovice.cz/financovani/ a dobrovolníků, kteří pracují za dobrý pocit z toho, že výsledky jejich práce jsou k užitku všem návštěvníkům Janova hradu.
Pokud byste chtěli zažívat pocity dobrovolníků, přijďte také pomoci při realizaci projetu. Plán brigád naleznete na stránce KALENDÁŘ AKCÍ.
Přihlásit se můžete na info@januvhradvizovice.cz

 

Za  Spolek Janův hrad Vizovice  Josef Husek – předseda