Zpráva o činnosti Spolku Janův hrad Vizovice v letech 2013 – 2015

Kategorie: Aktuality

Od roku 2013 pracují členové Spolku Janův hrad Vizovice na realizaci „ Projektu statického zajištění, konzervace a revitalizace Prokopovského dvora – Janova hradu“ na základě „Příkazní smlouvy“ uzavřené mezi městem Vizovice a spolkem. Smlouvou se spolek zavazuje k základní údržbě objektu Prokopovského dvora včetně přilehlých pozemků a studny a to bez nároku na odměnu.
Během necelých 3 let členové spolku v rámci projektu již provedli
1) kultivaci jižního nádvoří objektu,
2) vybudování turistického přístřešku na jižním nádvoří,
3) kultivaci zahrady,
4) renovaci studny na zahradě
a provádějí
5) stavebně – konzervační práce na objektu zříceniny,
6) kultivaci severního nádvoří .

Při výše uvedených pracích bylo odpracováno celkem 5018 brigádnických hodin, z toho
1) členové spolku 4377 hodin,
2) příznivci Janova hradu 641 hodin.

Vše co spolek doposud na Janově hradu udělal, udělal proto, aby
1) památka (objekt a studna) zůstala zachována pro další generace,
2) vybudoval atraktivní cíl vycházek Vizovjanů a návštěvníků Vizovic,
3) zviditelnil region Vizovicka,
4) mohl být areál využíván veřejností k rekreaci a spolkem k pořádání kulturních akcí a spolkové činnosti.
Všem členům spolku a příznivcům za jejich nezištnou práci náleží obdiv a poděkování.

Pro následující léta má spolek v plánu
1) pokračovat ve stavebně – konzervačních pracích na objektu zříceniny,
2) renovaci barokní klenby sklepa v objektu zříceniny,
3) zastřešení místnosti nad sklepem v objektu zříceniny (součástí střechy bude vyhlídková plošina),
4) dokončit kultivaci severního nádvoří.

Plán není možné realizovat bez dobrovolníků, kteří pracují za dobrý pocit z toho, že výsledky jejich práce jsou k užitku všem návštěvníkům Janova hradu.
Pokud byste chtěli zažívat pocity dobrovolníků, přijďte také pomoci při realizaci projetu. Plán brigád naleznete na stránce KALENDÁŘ AKCÍ.
Přihlásit se můžete na info@januvhradvizovice.cz

Za Spolek Janův hrad Vizovice Josef Husek

P1010765 DSCN1801w