Aktuality

Vystoupení SHŠ Conducti a SHŠ Valmont

Spolek Janův hrad Vizovice ve spolupráci s Martinem Ševčíkem zorganizoval 7.10.2017 na Janově hradě druhou letošní kulturní akci a to vystoupení skupiny historického šermu Conducti a Valmont. Další fotky z akce naleznete na: https://photos.google.com/share/AF1QipNB2X3wLKJj6IYI65NkenSe5FWA-Yit-CHufLEe3f_mustR-mSqi0zWSA0f_GXRpw?key=NGRkOVJldG1KbVd2SkZubjgzc0w2amkwTE02Z25B

Zpráva o činnosti Spolku Janův hrad Vizovice v roce 2016

V roce 2016 pokračovali členové Spolku Janův hrad Vizovice v realizaci „ Projektu statického zajištění, konzervace a revitalizace Prokopovského dvora – Janova hradu“ na základě „Příkazní smlouvy“ uzavřené v r.2013 s majitelem objektu a pozemků městem Vizovice.  Smlouvou se spolek zavázal k základní údržbě objektu Prokopovského dvora č.p. 450 na p.č.st. 783 (zastavěná plocha a nádvoří o…

Vystoupení SHŠ Conducti, SHŠ Valmont a hudební skupiny PanGates

Spolek Janův hrad Vizovice zorganizoval 13.5.2017 na Janově hradě první letošní kulturní akci a to vystoupení SHŠ Conducti, SHŠ Valmont a hudební skupiny PanGates. Občerstvení zajišťoval Martin Ševčík. Fotky z akce na: https://januvhradvizovice.cz/galerie/akce/