Nálezy při čištění studny v roce 2015

Kategorie: Aktuality

PICT6484 PICT6498

Při čištění studny jsme nalezli dýmky na fotkách. K nálezům nám poslal archeolog  Mgr. Martin Vyšohlíd z Archaia Praha o.p.s.  www.archaiapraha.cz následující posudek:

 

Jedná se o dýmky dvojdílné – tvořené hlavičkou s krčkem a oddělitelnou troubelí (kouřovodem), který se nasazoval do krčku (u druhé dýmky částečně odlomen). Troubel se v obou případech nedochovala, což je logické vzhledem k faktu, že byly v naprosté většině dřevěné (obecně k těmto dýmkám: Vyšohlíd 2011).

Obě dýmky náleží k široké rodině těchto typů dýmek vyráběných ve východoevropsko-balkánském regionu.

Obě dýmky byly vyrobeny ve dvojdílné formě (dřevěné, keramické, kamenné či kovové – nejpravděpodobnější)

Dýmka 1) Dochována včetně víčka, kování horní hrany hlavičky, ke kterému bylo víčko připevněno a kování krčku, do kterého byla upevněna troubel. Rozhodně vyrobena v Maďarsku nebo na Balkáně, mladší než druhá dýmka, spíše závěrečná třetina 18. stol. až 1. třetina 19. stol.

Dýmka 2) Reliéfně zdobena po obou stranách hlavičky – výzdoba se v literatuře nazývá „hrozen vína“ či „rozeta“ – tedy stylizovaný květ. Nad rozetou ještě dvojitá reliéfní linka. Dýmky s podobnou výzdobou (často doplněné radélkovou výzdobou) byly nalezeny v maďarské Budě (Budapešť), Egeru a pevnosti Szeged (Segedín; Kondorosy 2008), nálezy však pocházejí také rumunské Timisoary (Temešvár; Kopeczny – Dinca 2012, 170-171, Kat. No. 39-43) či slovenské Nitry (Bielich-Čurný 2009, 342). Vyráběny byly na území Maďarska (snad v Debrecénu nebo někde v Zadunají) a datovány jsou do závěru 17. století (dejme tomu od 80. let) do 1. třetiny (poloviny) 18. století. Tento exemplář mi přijde poněkud hrubý a jednoduchý, nezdobený radélkem , ale pouze rýhami, takže bych spíš tipoval starší období – přelom 17./18. stol.

Velmi podobnou výzdobu měly např. úplně jiné dýmky (jednodílné, z bílé keramické hmoty) produkované ve stejném období v Bavorsku (Mehler 2009). Ty jsou datovány do zhruba stejného období – závěru 17. až 1. po. 18. století.

Bielich, M. – Čurný, M. 2009: Pipe finds from Nitra and Nitra pipe production – Nálezy fajok z Nitry a nitrianska fajkárska produkci, In: J. Žegklitz (Eds.), Studies in Post-medieval Archaeology 3. Prague, 337 – 362.

Kondorosy, S. 2008: A szegedi vár pipái I, A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve: Studia Ethnographica 6, 331–364.

Kopeczny, Z. – Dinca, R. 2012: Tobacco Clay Pipes Discovered in the Historical Center of Timisoara, ZIRIDAVA – Studia archaeologica 26/1, 167–190.

Mehler, N. 2009: Tonpfeifen in Bayern (ca. 1600 – 1745). Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters Beiheft. Bonn.

Vyšohlíd, M. 2011: Dvojdílné keramické dýmky 17. – 19. století z archeologických nálezů v Čechách, História výroby fajok a archeologické nálezy fajok na Slovensku, Levice, 71–88.

Dále byly ve studni nalezeny další předměty a keramické úlomky

DSCN0683 DSCN176120150522_090414 IMAG0956

PICT6341

Všechny zajímavé artefakty nalezené v areálu Janova hradu budou v budoucnu vystaveny ve stálé expozici v objektu zříceniny.