Rok 2019

21.8.2019 Objekt – místnost 2 – pokládka kamenné dlažby. (20 hod) Severní nádvoří – odstraňování suti. (1 hod) 17.5.2019 Objekt – místnost 2 – pokládka kamenné dlažby. (23 hod) Studna – výměna lanka. (14 hod) 15.8.2019 Objekt – místnost 2 – pokládka kamenné dlažby. (15,5 hod) 3.8.2019 Objekt – místnost 2 – příprava na pokládku…