PF 2014

Děkujeme příznivcům, kteří se v roce 2013 aktivně podíleli na kultivaci a revitalizaci areálu Janova hradu za jejich práci. Přejeme všem příznivcům, návštěvníkům Janova hradu a také návštěvníkům www stránek Janův hrad v roce 2014 štěstí a zdraví. (1.1.2014)