Brigáda

  • 14:00

Plán:

Objekt – místnost 2 – sanace dlažby.

Provedeno:

Objekt – místnost 2 – sanace dlažby.

Severní nádvoří – rozebírání hromady suti.